Thẩm định xác nhận các máy, thiết bị nằm trong dây truyền đồng bộ sản xuất

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phú Thọ
Số hồ sơ 2 bộ
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết
Không quá 15 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan trực tiếp thực hiện
Sở Công Thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bướcMô tả bước 
1. Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Công Thương, bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức.
Bước 3: Tổ chức mang giấy hẹn tới bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Công Thương để nhận kết quả; cán bộ bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Công Thương tiếp nhận giấy hẹn và trả kết quả cho tổ chức
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ 
1.- Công văn xin thẩm định xác nhận các máy, thiết bị nằm trong dây truyền đồng bộ sản xuất;
- Dự án đầu tư;
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Hóa đơn chứng từ liên quan đến nhập khẩu dây truyền thiết bị đồng bộ;
- Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật;
- Danh mục máy móc thiết bị;
- Quyết định, Giấy chứng nhận dây truyền máy móc thiết bị đồng bộ do UBND tỉnh cấp;
 
2.

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/20901/20180807/60__Thm_nh_xac_nhn_cac_may_nm_trong_day_truyn_ng_b_sn_xut__1_.doc
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi