Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phú Thọ
Số hồ sơ 1
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết
Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Sở Công Thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Giấy phép
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định 72/2006/NĐ-CP
Thông tư 11/2006/TT-BTM
Quyết định Số 1565/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại các sở, ban ngành; UBND huyện, thành, thị;UBND xã, phường, thị trấn.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bướcMô tả bước 
1. - Trong trường hợp thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện với cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thay đổi.
- Tổ chức, thương nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, thương nhân hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, thương nhân và chuyển phòng chuyên môn.
- Trong thời gian 03 ngày làm việc phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ chưa hoàn thiện thì chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho Tổ chức, thương nhân hoàn thiện.
- Tổ chức, thương nhân mang giấy hẹn tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương để nhận kết quả; cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tiếp nhận giấy hẹn và trả kết quả cho tổ chức, thương nhân.
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ 
1.+ Đơn đề nghị Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo Phụ lục I: Mẫu MĐ-2) do đại diện của thương nhân nước ngoài ký; 
2.+ Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp; 
3.+ Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam; 
4.+ Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp kế nhiệm.

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/20901/20180807/MAu_MD_2_cua_TT_so_11.doc
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi